OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH HUMENNÉ  1

Výročná členská schôdza 2012

 

                                      Správa o činnosti základnej organizácie za rok 2011

Vážený priatelia dovolte mi vás čo najsrdečnejšie privítať na dnešnej výročnej členskej schôdzí.Na začiatok by som chcel v krátkosti povedať pár slov na adresu našich už poväčšine nežijúcich základajúcich členoch organízácie.História vzniku organizovaného chovateľstva na humensku spadá do povojnového obdobia keď chovateľstvo na Slovensku je reprezentované Ústredím slovenských spolkov chovateľov drobných hospodár- skych zvierat , ktoré bolo založené v roku 1946 v Bratislave. Niekoľko nadšencov z oblastí Humenného založilo v roku 1952 spolok chovateľov drobných hospodárských zvierat ktorý tohto roku oslavuje 60rokov vzniku.Nemali by sme zabudnúť načo bol spolok založený,ale pokračovať ďalej a zachovať odkaz a hlavne hrdosť a radosť nášich predkov z akou pristupovali k chovu svojich zvierat,ktorí im krátko po vojne nejednemu pomohli prežiť v týchto ťažkých chvíľach.Za tých šesťdesiat dlhých rokov sa vystriedalo v našej organizácií veľa chovateľov ktorí niečo dokázali nielen pre seba ale aj pre organizáciu.Nebudem tu nikoho vyzdvihovať lebo nie sme všetci rovnaký ale ako kolektív môžeme dosiahnuť oveľa viac.Niekoľko rokov dozadu bolo v našej organizácií aj 50 členov .To,že nástal úpadok členskej základne a jednotlivých chovov bolo zapričínené vyššími cenámi krmív a cestovného na výstavy.Všetci si prajeme aby sa to zlepšilo.Prvá dobrá spravá je,že 12 chovateľov výstavovalo svojé zvierata na výstavach miestných,krajských či celoštátnych.Boli to: Szabó,Balog,Šobek,Kašaj Tomáš,Džujko,Marcinčák st,.Ondovčin,Petruška,Marcinský ako aj mladý chovatelia Antoliková Antónia,Antoliková Jaroslava,Výšňovský Michal.Ak niekto nebol spomenutý je to jeho viná,lebo podľa propozícii súťaže je povinosťou chovateľa náhlasiť výsledky z jednotlivých výstav,ktoré sa následne zaratuvajú do súťaže o najlepšieho chovateľa organizácie.Ako aj predsedov jednotlivých komísii.

             Zasadnutie výboru v minulom roku sa uskutočnilo tri krát s plným počtom členov.Najviac práce bolo s prípravou výstavy kde príkladom môžu byť všetci členovia výboru.Je až zaražajúce,že výbor robí výstavu.Je smutné,že starší chovatelia vedia kedy treba zabrať čo nemožno pove-   dať o mladších.Klobuk dole pred mladymi chovateľmi len keby ich bolo viac.Je radosť pozerať ako ich práca pri zvieratkách baví a tešia sa z toho,že môžu pomôcť.Dnes ma doma skoro každá rodina internet a preto vyhovorky tipu,že som nevedel neobstoja.Ďalšiu výstavu chystáme na 28-29.júla 2012 na Zimnom štadióne v Humennom. Je to zapríčinené aj tým,že nemáme iné priestory na úsporiadanie výstavy.

        Dnešný deň je pre nás oveľa významnejší ako iné dní.Oslavujeme 60 výročie založenia organizácie,budú odovzdané zväzové vyznamenania ocenený najlepší chovatelia a odovzdané pamätné plakety.

       Čo sa týka členskej základne na dnešnej schôdzí budú príjatí traja chovatelia za členov čím bude mať organizácia 35 členov z toho 5 MCH.

        Nakoľko máme malo výstavných klietok započalo sa s ich výrobou svojpomocne.Veľmi by nás potešilo keby sa našiel niekto ochotný pomôcť ako sponzor lebo miesto na uskutočnenie výstav nám chyba a tak isto výstavny materiál.Teší nás,že p.Szabó sa podujal so zabezpečením krmíva pre jednotlivé druhy plemien.

        Aby som dal priestor aj iným veciam a ostatným chovateľom ukončím správu želaním k vám všetkým,spravajme sa k sebe tak aby oslovenie priateľ bolo skutočne.

 

                                       V Humennom 11.3.2012                          tajomník ZO : Jaroslav Šobek