OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH HUMENNÉ  1

Úvod

                                                                                                        

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2022

                            Vitajte na stránke SZCH Humenné 1.                           

Naša činnosť je zameraná prevažne na chov králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva. V organízácii je v súčasnosti 40 členov, z toho 10 mladých chovateľov. Naši členovia sa každoročne zúčastňujú drobnochovateľských výstav od miestných až po celoslovenské, kde propagujú svoje chovy. Získané ocenenia, ktoré si z nich donesú svedčia o tom, že námaha celoročnej práce nevyjde nazmar. Medzi zásadné ciele organizácie patrí udržať existujúce druhy plemien hospodárskych zvierat v čo najlepšej kvalite pre ďalšie generácie. Radi medzi sebou privítáme nových záujemcov o chovateľstvo, kde im v začiatkoch poradia skúsení chovatelia, či už radou alebo chovným materiálom.

Verím,že návšteve našej stránky ostanete verní a radi sa budete na ňu vracať.

                                                                  

 

                                

 

 

  Počty plemien králikov na CVZ Nitra 2013

 Počty plemien hydiny na CVZ Nitra 2013

 Počty plemien holubov na CVZ Nitra 2013