OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH HUMENNÉ  1

Registrácia králikov

 

 

   Registrácia králikov v jednotlivých rokoch.

                                                                                     

                                                                                          

                                                                                       

                                                                    

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu
SZABO Gabriel      53  75 74  13   215
BALOG Štefan      5  39 75  55   174
ŠEPEĽA Viktor             4  4
ONDOVČIN Ján  21  27  27  24 28  klub   127
MARCINČÁK Ladislav 18  18  14  25 22    20    117
KOREJ Jozef    13   23    9 10    15     70
MITRO Ladislav            29     29
HAŠUĽ Ľuboš            25     25
                  
                  
                   
                    
                    

                                                                                                      

            

 

 

                                                   Registrácia plemien králikov-2013.

         Szabo Ondovčin Balog        Marcinčák Šepeľa Korej   Mitro   Hašuľ   SPOLU
FB    127            55             182
NoS           78        4           82
RexDS 127                           127
Vss     174      8        25          9     223
Kalifornský                             109
Rex či   50                             50
Čv   26                             26
Ca     5                               11
LL                                11
Rex m     3                                3
Zdrob.fareb.                                 11
Zdr.RexDS     4                                 4
BO              4                     4
Nitrianský                                          6
Novozél.bie                                           3
Ohnivák                        16         16
Hermelín če.                4                   4