OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH HUMENNÉ  1

Podvihorlatská výstava 2011

 

                      V dňoch 23-24.7.2011 sa uskutočnila Podvihorlatská výstava králikov,holubov,vodnej a hrabavej hydiny a exotického vtáctva na Zimnom štadióne v Humennom.Aj napriek tomu,že to nebol najvhodnejší termín,výstavu videlo 652 návštevníkov,pričom deti do 10 rokov mali vstup zdarma.V minulom roku sme usporiadali výstavu v máji tohto roku v júli a ďalšia výstava,dúfame,že bude v neskoršom termíne,lebo aj od toho sa odvíja kvalita a počet zvierat.Veľkou finančnou pomocou bolo pre nás niekoľko sponzorov a hlavný sponzor mesto Humenné,ktoré nám zakúpilo poháre a dostali peňažnú dotáciu.Je ťažko pochopiť ostátnych chovateľov,ktorí sa otáčaju chrbtom k tým ktorí pracujú  vo svojom voľnom čase,aby výstava bola a návštevníci boli spokojní.

                 Výstavný výbor pracoval v zložení : predseda Kašaj Tomáš

                                                                             tajomník Šobek Jaroslav

                                                                            pokladník Šobek Ľubomír

                                                                             člen Ondarko František

       Garanti zvierat

                               hydina: Kašaj Peter

                                             Marcinčák Ladislav ml.

                            králiky: Marcinčák Ladislav st.

                                         Ondovčin Ján

                             holuby:Džujko Ján

                                         Petruška František

                                          Meravý Viliam

                               exoty:Výšňovský Michal

 

       Veterinárny dozor:MVDr. Ján Ferko

        Zvieratá posudzovali:   Ján Džujko

                                               Ján Petrík

                                         Ing.Ján Ješko

                                    František Ondarko

 

 Celkom bolo udelených 16 čestných cien:

          králiky:belgický obor div.,Peter Gerboc

                      belgický obor albín,Peter Gerboc

                      novozélandský biely,Marián Turcovský

                      havana,Cyril Marcinčák

                      liptovský lysko,Šobek Jaroslav

                      ruský modrý,Ján Petrík

                      kuní hnedý, Ján Petrík

Králikov bolo výstavených 117,zastúpenie malo 28 plemien

 

          hydina:hempšírka,Ladislav Marcinčák st.

                       vlašká striebornosfarbená,Anton Preverčík

                        sebrítka žltá plavá bielolem.,Ján Petrík

Hydiny bolo vystavených 60 kusov,zastúpenie malo 12 plemien.

 

          holuby: texan, Tomáš Kašaj

                       moravský pštros, František Petruška

                       king, Cyril Marcinčák

                       komárňanský kotrm., Ján Džujko

                       český hrvoliak, Juraj Šandrej

Holubov bolo výstavených 73 kusov,zastúpenie malo 18 plemien

 

          exoty: čestnú získal Výšňovský Michal, MCH

 

Ďakujeme všetkým,ktorí prispeli pomocou aby výstava bola .Dovidenia pri ďalšej výstave

.