OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ZO SZCH HUMENNÉ  1

Výročná členská schôdza 2011

 

                                        

                               Správa o činnosti ZO SZCH Humenné 1 za rok 2010.

Vážený priatelia dovoľte mi aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie privítal na dnešnej výročnej členskej schôdzi.Bol to rok prípravy na X.zjazd SZCH. Čo sa týka našej organizácie bol to rok o niečo lepší ako ten predchadzajúci už len vďaka tomu,že sa nám podarilo uskútočniť propagáčno predájnu výstavu na letisku aeroklubu v Kamenici nad Cirochou.Aby sme neodbočovali k inej téme zhodnotíme najprv túto akciu.       

     Ak nepočítame chovateľov z Kamenice nad Cirochou lebo oni boli vlastne doma tak z Humenného a okolia to boli len traja chovatelia ktorí pracovali na jej príprave.A to konkrétne:Michal Tokár,Ľubomír Šobek,Jaroslav Šobek .Ďalej to bola rodina Ondarkova. Kde ako posudzovateľ hydiny bol František Ondarko a jeho dve dcery naše chovateľky pomahali ako zapisovateľky pri posudzovateľoch. Škoda,že ostatní oslovený nemali čas alebo boli veľmi zaneprazdnený.KeĎ to ide v súsedných Michalovciach prečo by to neišlo aj u nás.Výstava bola pekná taktiež navšte- vnosť sme mali dobrú veď akcia sa konála súbežne s oslavami Dňa matiek.

      V roku 2011 máme v plane úsporiadať tri výstavy: prvá na Deň detí na ZŠ Pugačevová, druhá ako Jarmočná, a napokon Podvihorlatská na  Zimnom štadióne v Humennom.K tomu všetkemu treba záujem a ochotu vás chovateľov pomôcť a dobrých sponzorov.

   Po ťažkej a dlhej chorobe nás opustil dlhoročný predseda našej organizácie Ferko Kalanin.Chovateľ s veľkým srdcom,ktorého poznali aj za hranicami našej vlasti.Jeho strátu bolo treba nahradiť.Preto výbor zvolal mimoriádnu člensku schôdzu na ktorej sa volil nový predseda ZO SZCH. Kandidati boli dvaja kde väčším počtom hlasov bol za nového predsedu zvolený František Ondarko, ktorému aj touto cestou blahoželáme a prajeme veľa úspechov a elanu vo vedení organizácie. Škoda,že poniektorí členovia nemali záujem o účasť na schôdzi. Organizácia pristupila na riešenie nezáujmu niektorých členov a neplatením členského vylúčením zo zväzu.

      V mesiaci júl sa v Bratislave uskútočnil X. zjazd SZCH. Vo vedení RR nastali zmeny kde novým predsedom sa stal Jaroslav Matyas,tajom-  níčkou Jarmila Dúbravska. Jedným s podpredsedou je Karol Maruška z OO Michalovce,ktorého poznáme ako zanieteného chovateľa a funkcinára pri usporiadaní výstav.Ďalšia významná zmená nastala na poste predsedu ÚOK kralikárskej kde novým predsedom sa stal Dušan Rada z OO  Vihorlat.Z rokovania na zjazde preniklo veľmi málo informácii ani na internete toho veľa nenajdete.Bolo prísľubené zlepšenie informovanosti.

  Keď sme pred rokom hovorily o zájazde na Celoštátnu výstavu do Nitry veril som,že aspoň tam bude väčší záujem  pozrieť sa na chovy iných chovateľov a doplniť si svoje chovy kvalitným chovným materialom. Nezaujem o zájazd bol aj u iných organizácii. Niet sa čo čudovať veď pop-  latky sú veľké .Chovateľ radšej predá na blízkej burze aby mál aku taku návratnosť.Ako vystavovateľa v Nitre sme mali jediného Ladislava  Marcinčaka st., Príhlasený bol ale  nevystavoval Jaroslav Šobek.Ďalší,ktorí vystavovali na miestných alebo oblastných výstavach sú:Štefan  Balog, Ján Ondovčin, Jozef Korej, Szabo Gabriel.

   V roku 2009 sme členskou schôdzou návrhli a schvalili osem chovateľov na zväzové vyznámenánie , ktoré bolo zaslané na oblastnú organizáciu  kde pravdepodobne ostalo v šuplíku ,preto z dnešnej schôdze posielame návrh priamo na zväz.

   Na záver chcem ešte podotknúť, že náš oblastný registrátor králikov p. Demčák Ján končí zo zdravotných dôvodov z touto funkciou. My mu prajeme v jeho osobnom a rodinnom kruhu ešte veľa radosti,veľa zdravia,nech sa mu darí v chove králíkov a budeme radi keď sa s ním budeme ešte stretávať ako s dobrým priateľom. Na jeho miesto bol navrhnutý Ladislav Marcinčák st., Nech kráča v šľapajach končiacého registratóra

                                                   Ďakujem za pozornosť.

V Humennom  27.2.2011                                                            tajomník ZO : Jaroslav Šobek